Habbo Hotel around the world

Habbo.fi

Opened on Aug. 22, 2000

Habbo.co.uk

Opened on Jan. 24, 2001

Habbo.ch

Opened on Oct. 15, 2001

Habbo.jp

Opened on Feb. 12, 2003

Habbo.es

Opened on Sept. 1, 2003

Habbo.it

Opened on Nov. 21, 2003

Habbo.se

Opened on Dec. 16, 2003

Habbo.nl

Opened on Feb. 11, 2004

Habbo.de

Opened on March 16, 2004

Habbo.ca

Opened on June 9, 2004

Habbo.no

Opened on June 29, 2004

Habbo.com

Opened on Sept. 1, 2004

Habbo.com.au

Opened on Nov. 22, 2004

Habbo.fr

Opened on Nov. 24, 2004

Habbo.com.sg

Opened on Dec. 14, 2004

Habbo.dk

Opened on Dec. 20, 2004

Habbo.com.br

Opened on Feb. 2, 2006

Habbo.cn

Opened on June 26, 2006

Habbo.ru

Opened on Oct. 4, 2006

Habbo.com.tr

Opened on Aug. 8, 2012